Catch A Dream【艾美夢遊主題曲】   方大同      
  玩轉   敖犬(OWODOG)      
  夜行者   敖犬(OWODOG)      
  霸佔   敖犬(OWODOG)      
  星夜   敖犬(OWODOG)      
  天啊【首波全創作主打】   順鵬      
  平凡最偉大【專輯主打獻給最平凡的你】   順鵬      
  低等動物   順鵬      
  有妳真好【獻給生命中的甜蜜】   順鵬      
  勇敢小朋友   順鵬      
  拔蘿蔔【Demo Version】【特別收錄與吳克群合作歌曲...   順鵬      
  借來的家   順鵬      
  整理房間   順鵬      
  點個讚好嗎   順鵬      
  出發   順鵬      
    1